Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

ABOUT US

Tokyu Corporation là công ty phát triển đô thị lớn nhất Nhật Bản có lịch sử phát triển gần 100 năm. Không chỉ dừng lại ở kinh doanh bất động sản, Tokyu Corporation còn mở rộng qua các lĩnh vực khác như giao thông đường sắt, dịch vụ phục vụ đời sống như siêu thị, ... Tại Việt Nam, Tokyu Corporation đang triển khai hoạt động kinh doanh dựa trên kiến thức được đúc kết lâu dài tại Nhật Bản trong việc xây dựng phát triển đô thị, cụ thể Tokyu Corporation đã thành lập Công ty TNHH BECAMEX TOKYU vào năm 2012 để phát triển đô thị tại tỉnh Bình Dương.

Chúng tôi "kỳ vọng” vào tương lai của Việt Nam. Nhật Bản và Việt Nam cùng hợp tác để đem lại dịch vụ có chất lượng hàng đầu, an tâm và thoải mái cho khách hàng. Và chúng tôi sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất giúp hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam trong tương lai lâu dài. Con đường để đi đến mục tiêu đó không dễ dàng, nhưng với “tính cách thân thiện, thái độ làm việc nghiêm túc” của Việt Nam kết hợp với “sự thấu hiểu và trình độ kỹ thuật” của Nhật Bản, bên cạnh việc tôn trọng lẫn nhau, cùng kết hợp những điểm tốt của nhau, chúng ta sẽ hiện thực hóa “công ty quản lý tài sản có chất lượng dịch vụ số 1 tại Việt Nam”.

OPENING JOBS

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - QUẬN , CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - QUẬN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: KẾ TOÁN CẤP CAO - QUẬN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: GIÁM SÁT DỊCH VỤ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ - QUẬN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN TIỀN SẢNH - QUẬN , NHÂN VIÊN TIỀN SẢNH - QUẬN , NHÂN VIÊN TIỀN SẢNH - QUẬN , NHÂN VIÊN TIỀN SẢNH - QUẬN , NHÂN VIÊN TIỀN SẢNH - QUẬN , NHÂN VIÊN TIỀN SẢNH - QUẬN , NHÂN VIÊN TIỀN SẢNH - QUẬN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CUSTOMER SERVICE CUM ADMIN, CUSTOMER SERVICE CUM ADMIN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CUSTOMER SERVICE _, CUSTOMER SERVICE _ BÌNH CHÁNH
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: KỸ THUẬT TÒA NHÀ - QUẬN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: TRƯỞNG CA KỸ THUẬT TÒA NHÀ - QUẬN , TRƯỞNG CA KỸ THUẬT TÒA NHÀ - QUẬN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: TRỢ LÝ KỸ SƯ TRƯỞNG - QUẬN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.